Maa Saraswati Vandana

SHARE

Yaa Kundendu tushaara haara-dhavalaa, Yaa shubhra-vastra’avritaa

Yaa veena-vara-danda-manditakara, Yaa shweta padma’asana

Yaa brahma’achyuta shankara prabhritibhir Devai-sadaa Vanditaa

Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavatee Nihshesha jaadya’apahaa.

Shuklaam Brahmavichaara Saara paramaam Aadhyaam Jagadvyapinim,

Veena Pustaka Dhaarineem Abhayadaam Jaadya’andhakaara’apahaam

Haste Sphaatika Maalikam Vidadhateem Padmasane Sansthitaam

Vande taam Parmeshwareem Bhagavateem Buddhipradaam Shardam.

 

LEAVE A REPLY